Audycja

Węzeł przesiadkowy to niezależna internetowa audycja (podcast) o transporcie, mobilności, infrastrukturze i wszystkich innych kwestiach związanych z przemieszczaniem się ludzi i rzeczy.

Audycję prowadzi i w całości przygotowuje Bartosz Jakubowski. Autorem logotypu jest Maciej Pańczak.

Współpraca

W Węźle przesiadkowym nie ma miejsca na materiały sponsorowane. Chętnie natomiast współpracuję z wydawcami książek o tematyce transportowej na zasadzie patronatu medialnego. Jeżeli organizujesz wykład albo wydarzenie związane z transportem lub mobilnością – również zapraszam do kontaktu.

Informacje prawne

Wszystkie elementy audycji (o ile nie zaznaczono inaczej) są autorstwa Bartosza Jakubowskiego lub należą do innych autorów, którzy udostępnili je na licencji public domain. Fragmenty pozostałych audycji, programów, utworów oraz publicznych wystąpień są wykorzystywane na podstawie art. 25, 26, 261, 29 i 291 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie prawa do audycji są zastrzeżone (o ile nie zaznaczono inaczej). Dotyczy to również użytku niekomercyjnego.

Węzeł przesiadkowy jest zarejestrowanym tytułem prasowym wpisanym w księdze rejestrowej VII Wydziału Cywilnego Rejestrowego Sądu Okręgowego w Warszawie.

Prywatność użytkowników

Strona nie korzysta z cookies innych niż własne (które są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki). Nie przesyła informacji o użytkownikach zewnętrznym podmiotom i nie przetwarza danych osobowych.