#67: Podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej

Czy czas pandemii i wywołanej przez nią zapaści w transporcie publicznym to właściwy moment na podwyżki cen biletów? Czy to pasażerowie powinni ponosić koszty zachowania dystansu społecznego? A może skoro zarabiamy więcej, to stać nas na to żeby zapłacić za bilet kilka złotych więcej?

Odpowiedzi na te pytania poszukam z moim gościem, którym jest Piotr Szymański, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia.

W audycji przywołuję wykresy przygotowane przez TUMW i udostępnione na facebooku.

Niniejszy odcinek jest udostępniany na licencji CC BY 2.0.