#157: Jak rozwinąć konkurencję na torach?

Fot. Miroslav Volek (lic. CC BY 2.0)

24 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się debata „Jak rozwinąć konkurencję na torach?”. Punktem wyjścia do niej był raport fundacji ProKolej o tej samej nazwie. Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji jego głównych tez, co wykonał dr Stefan Jarecki, a później odbyła się debata w której udział wzięli:

  • Karol Trammer („Z biegiem szyn”),
  • Paulina Matysiak (partia Razem),
  • Leszek Miętek (Związek Zawodowy Maszynistów),
  • dr Ariel Ciechański (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN),
  • Karol Kłosowski (Urząd Transportu Kolejowego).

W tym odcinku prezentuję najciekawsze wypowiedzi z tego spotkania.