#11: Prom śródlądowy

Czy w dzisiejszych czasach jest jeszcze miejsce na promy śródlądowe? Czy infrastruktura transportowa musi być dotowana przez państwo? Czy instytucje publiczne w ogóle utrzymują tor wodny na Wiśle? Czy ptaki lubią gniazdować na promach? Czy żegluga śródlądowa może być dochodowa?

Moim gościem był Jacek Jopowicz – armator promu Transeko, kursującego na Wiśle pomiędzy Gassami a Karczewem.